Grafiki na wydrukach

Program pozwana na umieszczenie plików graficznych na systemowych wydrukach. Dzięki temu wydrukom można nadać profesjonalny wygląd — dodając nagłówek lub dodać skan pieczątki, lub podpisu na końcu dokumentu. Wszystko zaczyna się od stworzenia grafiki/skanu do umieszczenia w programie. W przypadku:

 • Nagłówka strony zalecamy rozmiar grafiki 2244 × 300 oraz ustawienie DPI na 300, co w konsekwencji da obraz rozmiaru 19,00 cm x 2,54 cm. Nagłówek dokumentu tworzymy w zewnętrznym programie. Przykład:

Przykład nagłówka

 • Skan pieczątki/podpisu — tutaj rozmiar grafiki i DPI zależy od fizycznego rozmiaru pieczątki i opcji skanowania. Schemat postępowania jest tutaj następujący:
 • Podczas skanowania, w opcjach ustawiamy obszar skanowania jak najbardziej dopasowany do rozmiaru pieczątki/podpisu.
 • Importujemy plik do systemu, DPI ustawiamy takie same jak użyte podczas skanowania.

Skanowanie

Proces skanowania przedstawiamy poniżej. Prosimy zapamiętać DPI skanowanych obrazków.

Skanowanie podpisu

Dodanie obrazu do systemu

Po stworzeniu lub zeskanowaniu obrazu trzeba dodać go do systemu. Aby zaimportować plik, należy przejść do:

 • Menu Funkcje > Wydruki.
 • Menu Funkcje > Obrazy dla wydruków.
 • Zakładka Dodawanie.
 • Pole Plik > wybieramy plik z dysku komputera.
 • Pole DPI > wpisujemy pożądane DPI.
 • Pole Opis > wpisujemy opis pliku.
 • Wpisujemy Hasło.
 • Klikamy: Zatwierdź.

Okno zamknie się, wczytana grafika jest od razu możliwa do użycia na wydrukach.

Dodanie grafiki

Edycja obrazów

Jeśli importowaliśmy plik, który ma być użyty jako nagłówek, to trzeba ustawić ten parametr w systemie. Aby to zrobić, należy przejść do:

 • Menu Funkcje > Wydruki.
 • Menu Funkcje > Obrazy dla wydruków.
 • Zakładka Edycja.
 • Pole Obraz > wybieramy plik z listy.
 • Pole Nazwa > pozostawiamy bez zmian lub ew. zmieniamy na inne.
 • Pole DPI > pozostawiamy bez zmian lub ew. zmieniamy na inne.
 • Pole Użyj jako nagłówka > wybieramy Użyj.
 • Pole Nagłówek dla > ustawiamy Weles 3 FK, jeśli ma być dostępny w każdym budynku.
 • Wpisujemy Hasło.
 • Klikamy: Zatwierdź.

Od tego momentu można używać nagłówka na wydrukach. Powyższe czynności na ogół wykonujemy tylko raz.

Ustawienie nagłówka

Użycie obrazów na wydrukach

Aby użyć dodanej grafiki na wydrukach, należy przejść do:

 • Menu Funkcje > Wydruki.
 • Pole Użyj nagłówka > można ustawić drukowanie się nagłówka strony.
 • Skomponować wydruk.
 • Za dodanie skanu pieczątki lub podpisu, lub innej grafiki, odpowiada wydruk: Obraz.
 • Pole Obraz > ustawiamy odpowiedni plik.
 • Pole Pozycja > ustawiamy odległość, to pole jest zależne od pola Justowanie.
 • Pole DPI > ustawiamy DPI.
 • Pole Justowanie > ustawiamy justowanie.
 • Klikamy: Podgląd wydruku.

Aby nie powtarzać za każdym razem tych czynności, sugerujemy skorzystać ze Schematów wydruków.

Użycie grafiki

Przykładowy wydruk

Poniżej przedstawiamy przykładowy wydruk z użytym nagłówkiem strony oraz skanem podpisu.

Użycie grafiki

Uwagi:

 • W polu DPI określamy gęstość obrazka, czyli liczba punktów (kropek) obrazu przypadająca na cal. Szerokość obrazka na wydruku to 2.54 * szerokość pikseli / dpi [cm], czyli przykładowo obrazek o szerokości 2480 pikseli przy 300 dpi ma szerokość 21 cm na wydruku (szerokość formatu A4). Istnieją następujące zależności: im wyższa liczba dpi tym obrazek na wydruku jest lepszej jakości (słabiej widać kropki/rozmycie), ale też staje się mniejszy, jeśli natomiast zmniejszamy liczbę dpi, obrazek staje się większy, ale też bardziej stają się widoczne jego niedoskonałości (kropki — punkty/piksele). Najlepiej stosować obrazy o możliwie najwyższej (wysokiej) rozdzielczości pikseli i dopasować je do wydruku zwiększając liczbę DPI.

Do wyliczania szerokości obrazu na wydruku, wykorzystujemy równanie:

 • szerokość na wydruku [cm] = 2,54 * szerokość obrazka [pikseli] / DPI.

Do wyliczenia wartość DPI, aby uzyskać konkretny rozmiar obrazu na wydruku, wykorzystujemy przekształcone równanie:

 • DPI = 2,54 * szerokość obrazka [pikseli] / szerokość na wydruku [cm].