Schemat wydruku

Aby po części zautomatyzować i ułatwić wystawianie wydruków, system ma funkcję schematów wydruków. Dzięki temu, w oknie Wydruki można zapisać kolejność wydruków, ich treść i ustawione opcje, w przyszłości przywołać schemat dwoma kliknięciami. Aby zdefiniować schemat, przechodzimy do:

  • Menu Funkcje > Wydruki.
  • W oknie wydruki wybieramy zakładkę.
  • Pole Struktura > ustawiamy budynek, którego dotyczy schemat.
  • Pole Schemat > NOWY.
  • Skomponować wydruk, na potrzeby instrukcji utworzymy schemat wydruku zawiadomienia o opłatach za lokal. Jest to przedstawione poniżej.
  • Pole ID schematu > Wpisujemy wolny numer.
  • Pole Nazwa schematu > wpisujemy krótką nazwę schematu.
  • Klikamy: Zapisz schemat.

Schemat wydruku

Uwagi:

  • Jeśli w polu Struktura zostanie wybrane: Weles 3 F K, schemat będzie dostępny na każdym budynku w systemie.
  • Schematy tworzymy oddzielnie dla każdej zakładki w oknie Wydruki.