Schemat wydruku

Aby po części zautomatyzować i ułatwić wystawianie wydruków, system ma funkcję schematów wydruków. Dzięki temu, w oknie Wydruki można zapisać kolejność wydruków, ich treść i ustawione opcje, w przyszłości przywołać schemat dwoma kliknięciami. Aby zdefiniować schemat, przechodzimy do:

  • Menu Funkcje > Wydruki.
  • W oknie Wydruki wybieramy zakładkę.
  • Pole Struktura > ustawiamy budynek, którego dotyczy schemat.
  • Pole Schemat > NOWY.

W tym momencie należy skomponować wydruk. Następnie, gdy wydruk będzie gotowy, należy:

  • Pole ID schematu > wpisujemy kolejny wolny numer.
  • Pole Nazwa schematu > wpisujemy krótką nazwę schematu.
  • Klikamy: Zapisz schemat.

Jeśli w polu Struktura zostanie wybrane: Weles 3 FK, schemat będzie dostępny na każdym budynku w systemie. Schematy tworzymy oddzielnie dla każdej zakładki w oknie Wydruki.

Schemat wydruku