Style wydruków

Narzędzie Style wydruków umożliwia zmianę wyglądu dokumentów, pozwala zmieniać czcionki i ich rozmiar, edytować marginesy i tła tabel. Aby dodać lub edytować styl, należy kolejno przejść do:

  • Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Style wydruków.
  • Kliknąć: Nowy lub zaznaczyć istniejący styl i kliknąć: Edycja.
  • Pole Nazwa > wpisać nazwę stylu.
  • Dalsze pola uzupełniają Państwo wg uznania.
  • Kliknąć: Zapisz, gdy zmiany zostaną wprowadzone.

Style wydruków są wspólne dla wszystkich nieruchomości. Przy tworzeniu lub edycji stylów najlepiej otworzyć równolegle okno Wydruków i Style wydruków. Wtedy można zrobić zmianę w stylu, zapisać ją, od razu przejść do okna wydruki i sprawdzić wydruk w nowym stylu, następnie ponownie powrócić do edycji stylu.

Style wydruków

Przykłady

Poniżej przedstawiamy wydruk domyślny oraz przykładowy nowy styl wydruku.

Style wydruków

Style wydruków