Treść na wydruku

Narzędzie Treść na wydruku służy do utworzenie gotowych treści, które będą się podpowiadały dla wydruku Tekst. Rozróżniamy dwa miejsca, w których możemy dodać podpowiedzi tekstowe:

  • Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Treść na wydruku — podpowiedzi będą dostępne we wszystkich nieruchomościach.
  • Zakładka Administracja > menu Funkcje > Treść na wydruku — podpowiedzi będą dostępne tylko w wybranej nieruchomości.

Aby dodać podpowiedź treści, należy przejść do:

  • Zakładka Zasoby lub Administracja > menu Funkcje > Treść na wydruku.
  • Pole ID > podać numer treści.
  • Pole Tytuł > podać nazwę wprowadzanej treści, będzie to jednocześnie tytuł wydruku Tekst.
  • Pole Zawartość > wprowadzić żądany tekst.
  • Kliknąć: Dodaj.
  • Kliknąć: Zatwierdź.

Formatowanie wprowadzonego tekstu nie jest możliwe, jedyną dodatkową opcją jest dodanie dwa razy Enter, powoduje to dodanie nowego akapitu.

Treści na wydruku