Wezwanie do zapłaty

Aby utworzyć wydruk Wezwanie do zapłaty, należy:

  • Przejść do okna wydruków np. zakładka Administracja->menu Funkcje.
  • Przejść do zakładki Osoby.
  • Wybrać żądanego właściciela.
  • Dodać wydruk Tekst (wraz ze wpisaniem treści).
  • Na wydruku Tekst kliknąć znak (i), aby zamieni się na (?).
  • Dodać wydruk Kartoteka konta (z żądanymi parametrami).
  • Na wydruku Kartoteka konta kliknąć znak (i), aby zamieni się na (?).
  • Dodać wydruk Rozrachunki.
  • Na wydruku Rozrachunki w polu Drukuj wybrać Tylko zalegających indywidualnie.
  • Kliknąć przycisk Podgląd do wydruku, aby otrzymać wydruk.

Wezwanie do zapłaty