Wezwanie do zapłaty

Aby utworzyć wydruk Wezwanie do zapłaty, należy przejść do:

 • Zakładka Administracja.
 • Menu Funkcje > Wydruki.
 • Zakładka Osoby.

Z listy właścicieli wybrać osobę, dla której będzie drukowane wezwanie lub WSZYSCY, jeśli chcą Państwo stworzyć wezwanie dla wszystkich osób zalegających. Następnie trzeba skomponować dokument, dodając wydruki:

 • Tekst > wpisać tytuł dokumentu oraz treść żądania spłaty zadłużenia.
 • Kartoteka konta > wydruk pokaże, z czego wynika zadłużenie.
  • Pole Miesiąc początkowy > można ograniczyć ilość pokazywanych pozycji w kartotece, aby tabelka nie była za obszerna.
  • Pole Zakres > w tym polu należy wybrać wg jakich dat będzie pokazywane saldo. Sugerujemy tutaj pozostawienie Wszystkie, pozycje będą posortowane wg. Terminów płatności.
 • Rozrachunki > podana zostanie kwota zadłużenia i rachunek do wpłaty.
  • Pole Saldo na dzień > ustawić datę, na którą zostanie pokazane kwota zadłużenia.
  • Pole Drukuj > wybrać jedno z:
   • Tylko zalegających indywidualnie > system analizuje salda podkont rozrachunkowych właściciela oddzielnie.
   • Tylko zalegających zbiorczo > system analizuje salda podkont rozrachunkowych właściciela sumarycznie.
  • Pole Minimalna zaległość > wpisujemy kwotę filtru, od której wydrukuje się zawiadomienie.
  • Pole Zakres > w tym polu należy wybrać wg jakich dat będzie pokazywane saldo. Sugerujemy tutaj pozostawienie Bez ograniczenia.
  • Pole Obroty przyszłe > w zestawieniu można pokazać dodatkową kwotę z pozycjami, które wykraczają poza datę wybraną wcześniej. Czasami, aby uzyskać w podsumowaniu te samo saldo co w Kartotece konta, należy wybrać Dodaj do salda.
  • Pole Kody QR > na wydruku można pokazać kody, które zeskanowane aplikacją mobilną banku właściciela, automatycznie uzupełnią przelewy do wspólnoty.

I inne, na przykład: Tekst Sporządził oraz skan podpisu lub pieczątki. W każdym z podanych wydruków prosimy ustawić odpowiednie opcje wg własnego uznania. Prosimy pamiętać też o ustawieniu wydruku głównego i zależnych, chodzi o niebieskie kółka przy nazwach wydruków, ich dokładne ustawienie pokazano w punkcje ustawienia na dole strony. Ograniczą one drukowanie się pustych stron. Gdy ustawienia będą gotowe:

 • Kliknąć: Podgląd wydruku.

Poniżej przedstawiamy sposób generowania wydruku.

Wezwanie do zapłaty

Przykład wydruku

Wezwanie do zapłaty

Ustawienia

Wezwanie do zapłaty