Wezwanie do zapłaty

Aby utworzyć wydruk Wezwanie do zapłaty, należy przejść do:

 • Zakładka Administracja > menu Funkcje > Wydruki.
 • Zakładka Osoby.
 • Z listy właścicieli wybrać osobę, dla której będzie drukowane wezwanie.
 • Skomponować dokument dodając wydruki:
  • Tekst > wpisać tytuł dokumentu oraz wstęp.
  • Kartoteka konta > wydruk pokaże, z czego wynika zadłużenie.
  • Rozrachunki > podana zostanie kwota zadłużenia i rachunek do wpłaty.
  • I inne, na przykład: Tekst Sporządził oraz skan podpisu lub pieczątki.
 • Kliknąć: Podgląd wydruku.

W każdym z podanych wydruków prosimy ustawić odpowiednie opcje wg własnego uznania.

Wezwanie do zapłaty