Wydruki do przelewów

System Weles daje możliwość wygenerowania gotowych blankietów dla Właścicieli. Blankiety uzupełnione będą danymi Właściciela, budynku oraz nr rachunku bankowego wspólnoty. Ważne, ww. dane muszą być wprowadzone w systemie, inaczej nie będą wyświetlane na wydrukach. W celu wygenerowania gotowych blankietów do wpłat należy przejść do:

 • Zakładka Dekrety > menu Funkcje > Druk przelewów.
 • Pole Kolor > wybrać druk kolorowy lub czarnobiały.
 • Pole Strona > format wydruku.
 • Pole Odbiorca > można wprowadzić dane odbiorcy przelewu (jeśli mają być inne niż dane wspólnoty ustawione w systemie).
 • Pole Pod konto > wybrać odpowiednie rozrachunki.
 • Pole Właściciel > wybrać odpowiedniego.
 • Pole Treść > można wpisać tytuł przelewu.
 • Pole Blankietów > wpisujemy ilość.
 • Klikamy: Dodaj.
 • Powyższe czynności powtarzamy dla innych właścicieli.
 • Klikamy: Zatwierdź — system wygeneruje wtedy wydruk.

Gdy wszystkie blankiety zostaną wygenerowane, zamykamy okno.

Druk przelewów