Wydruki odsetkowe

Przy sprawdzaniu i przedstawianiu właścicielom, za co zostały naliczone odsetki, warto skorzystać z niżej opisanych wydruków, powiązanych z odsetkami. W tym celu przechodzimy do:

 • Zakładka Administracja > menu Funkcje > Wydruki > zakładka Osoby.

W tej zakładce są trzy podstawowe wydruki:

 • Kartoteka konta.
 • Odsetki.
 • Raport odsetkowy.

Kartoteka konta — Analizując odsetki, zawsze sprawdzamy kartotekę konta posortowaną wg terminów płatności. Wydruk domyślnymi ustawieniami będzie w porządku. Można też go ograniczyć do okresu, za który są zaksięgowane odsetki, stosując ustawienia:

 • Miesiąc początkowy > pierwszy miesiąc okresu, za który zostały zaksięgowane odsetki.
 • Data końcowa > pierwszy dzień miesiąca po okresie, za który zostały zaksięgowanie odsetki.
 • Pole Zakres > Termin płatności.

Odsetki — Główny wydruk dotyczący odsetek. Przedstawia on dokładne wyliczenia odsetek z podziałem na zakresy dat, w którym występowało zadłużenie na koncie rozrachunkowym. Występują w nim kolumny:

 • OdDo — to daty wynikające z kartoteki konta wg terminów płatności, nie dat księgowań dokumentów.
 • Zaległość odsetkowa — to suma odsetek niezapłaconych (niepokrytych) z poprzedniego okresu.
 • Zaległość podstawowa — to zadłużenie właściciela nieuwzględniające naliczonych odsetek.
 • Stopa — to wartość rocznej stopy odsetkowej wykorzystywanej do obliczeń.
 • Dni — to ilość dni, w których utrzymuje się zadłużenie właściciela.
 • Odsetki — to wyliczona wartość odsetek w danym zakresie dat.
 • Odsetki narastająco — to odsetki sumarycznie od początku okresu, za który są naliczane.

Raport odsetkowy — Wydruk, który prezentuje dane w rozbiciu na miesiące. W opcjach wydruku ustawiamy tylko miesiąc końcowy. Najważniejszą funkcją wydruku jest ukazanie właścicielowi, w którym miesiącu jego odsetki zostały pokryte. Tabelka zawiera kolumny:

 • Wpłaty — suma uznań w danym miesiącu.
 • Naliczone obciążenia — suma obciążeń na koncie właściciela (bez odsetek).
 • Naliczone odsetki — suma zaksięgowanych odsetek, których termin płatności upływa w danym miesiącu.
 • Zapłacone obciążenia — przedstawia kwotę, która została przeznaczona na pokrycie obciążeń właściciela.
 • Zapłacone odsetki — przedstawia kwotę, która została przeznaczona na pokrycie odsetek naliczonych właścicielowi.
 • Nadpłaty — to kwota, która została z wpłat po pokryciu naliczonych obciążeń i odsetek.
 • Zaległości obciążeniowe — przedstawia pozostałą sumę obciążeń do zapłacenia.
 • Zaległości odsetkowe — przedstawia pozostałą sumę odsetek do zapłacenia.

Przykład wydruku — kliknij tutaj, aby pobrać.

Wydruki odsetkowe