Zakładka Dekrety

Za pomocą zakładki Dekrety możemy przygotować wydruk wszystkich dokonanych księgowań w zakładce Dekrety. Dokumenty będą posegregowane chronologicznie wg miesięcy i w odpowiednio zgrupowanie w typy. Po prawej stronie okna wydruków znajduje się (zawsze jako pierwsza od góry) ramka ustawień wspólnych dla przygotowywanego wydruku — w tym przypadku to Dekrety. Funkcja posiada pięć pól do wyboru parametrów wydruku:

Dokument

  • Data na wydruku > ustawiamy datę widoczną w prawym górnym roku dokumentu.
  • Typ > wybieramy typ dokumentu, którego lista ma się wydrukować.
  • Od daty > ustawiamy datę początkową, od której system rozpocznie drukowanie dokumentów.
  • Do daty > ustawiamy Datę końcową, do której system zakończy drukowanie dokumentów.
  • Stronicowanie > odpowiada za to, czy każdy z dokumentów będzie traktowany jako oddzielna strona lub, czy dokumenty zostaną wydrukowane jednym ciągiem.

Obroty

Pokazuje obroty na kontach F K zaksięgowanych dekretów. Możemy tutaj wybrać głębokość analityki, jaka ma być pokazana na wydruku.

Dokument

Pozycje

Pokazuje pozycje zaksięgowanych dekretów, tak jak są wyświetlane w zakładce Dekrety. Kontrolka Długie linie tekstu określa sposób wyświetlania na wydruku długich ciągów tekstowych.

Dokument