Powiadomienia Push

Powiadomienia Push pozwalają przekazać szybko krótką informację właścicielowi. Wiadomość ta wyświetli się na komputerze lub telefonie użytkownika. Mają postać niewielkich okienek przedstawiających krótki tekst, ikonę aplikacji Weles3 oraz odnośnik do strony Tomojdom.pl. Powiadomienia te otrzymuje każdy właściciel, który odwiedził stronę Tomojdom.pl i wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Są one wyświetlane nawet po opuszczeniu strony, podczas normalnej pracy na komputerze/telefonie oraz jeśli był on wyłączony, zostaną pokazane przy uruchomieniu.

Wysyłka powiadomień Push

Aby wysłać powiadomienie z informacją lub ogłoszeniem, należy przejść do:

 • Zakładka Administracja > menu Funkcje > Wysyłka SMS.
 • Zakładka W przygotowaniu.
 • Pole Wysyłka > Do wszystkich.

W lewej części okna znajduje się lista właścicieli, można tutaj dokonać dokładniejszej selekcji, do kogo ma trafić powiadomienie — wybierając jednego, kilku lub wszystkich właścicieli, odpowiednio ich zaznaczając. W prawej części okna uzupełniamy:

 • Pole Nazwa wysyłki > podajemy, czego dotyczy wysyłka.
 • Pole Wysyłka > Push.
 • Pole Podgląd > można w nim sprawdzić finalną postać powiadomienia.
 • Pole Treść SMS > wpisujemy treść powiadomienia.
 • Pole PUSH > zostanie tutaj pokazana ilość powiadomień Push.
 • Klikamy: Wyślij.

Po zatwierdzeniu system przeniesie nas do zakładki Wysyłka. Można w niej ostatecznie sprawdzić wysyłkę i ewentualnie ją zatrzymać.

Wysyłka Push

Akceptacja powiadomień na urządzeniu

Właściciel musi wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień. Na każdym urządzeniu oddzielnie, po zalogowaniu na stronie Tomojdom.pl klika przycisk:

 • Rozpocznij otrzymywanie powiadomień na tym urządzeniu/przeglądarce.

Po kliknięciu wyświetli się dodatkowe zapytanie od przeglądarki o potwierdzenie otrzymywania powiadomień, należy zezwolić na odbieranie powiadomień ze strony e-adm.pl.

Akceptacja powiadomień

Powiadomienia Push

Poniżej przedstawiamy sposób, w jaki właściciel otrzyma powiadomienie na komputerze lub telefonie. Po kliknięciu na powiadomienie zostanie on przekierowany na stronę Tomojdom.pl.

 • Android

Powiadomienie telefon Powiadomienie telefon

 • Windows 10

Powiadomienie komputer Powiadomienie komputer