Wysyłka SMS — windykacja

Aby wysłać właścicielom SMS z informacją o saldzie lub wzywającego do zapłaty, należy przejść do:

 • Zakładka Administracja > Menu funkcje > Wysyłka SMS.
 • Zakładka W przygotowaniu.
 • Pole Wysyłka > ustawiamy:
  • Tylko do zalegających (zbiorczo) - do filtrowania będzie brane sumaryczne zadłużenie z kont właściciela.
  • Tylko do zalegających (indywidualnie) - warunki filtrowania zostaną zastosowane osobno dla każdego konta właściciela.
 • Pole Zaległość na dzień > ustawiamy datę salda właściciela, która zostanie poddane filtrowaniu.
 • Pole zakres dat > ustawiamy czy saldo ma być brane wg Terminów płatności lub dacie księgowania pozycji.
 • Pole Min zaległość — wpisujemy kwotę minimalnej zaległości.
 • Pole Maks zaległość — wpisujemy kwotę maksymalnej zaległości.
 • Pole Min procent — podajemy minimalną wartość procentową. Na przykład, jeśli podamy 200%, to będzie to dwu krotność miesięcznego czynszu.
 • Pole Maks procent — podajemy maksymalną wartość procentową. Na przykład, jeśli podamy 400%, to będzie to 4 krotność miesięcznego czynszu.
 • Klikamy: Filtruj.

W lewej części okna pojawią się właściciele, dla których zostały spełnione wcześniej warunki filtrowania. Można tutaj jeszcze dokonać dokładniejszej selekcji — wybierając jednego, kilku lub wszystkich właścicieli. W prawej części okna uzupełniamy:

 • Pole Nazwa wysyłki > podajemy, czego dotyczy wysyłka.
 • Pole Treść SMS > wpisujemy tekst wezwania do zapłaty.
 • Pole Informacja o saldzie ustawiamy które parametry mają dodać się do treści SMS.
 • Pole Pula płatności > określamy, z którego pakietu SMS ma zostać potrącona ilość wysłanych wiadomości.
 • Pole Priorytet > ustawiamy opóźnienie wysyłki.
 • Wpisujemy hasło.
 • Klikamy: Wyślij > w nazwie przycisku zostanie podana ilość SMS do wysłania.

Po zatwierdzeniu system przeniesie nas do zakładki Wysyłka. Można w niej ostatecznie sprawdzić wysyłkę i ewentualnie ją zatrzymać.

SMS windykacja