Wysyłka SMS — windykacja

Aby wysłać właścicielom SMS z informacją o saldzie lub wzywającego do zapłaty, należy przejść do:

 • Zakładka Administracja > menu Funkcje > Wysyłka SMS.
 • Zakładka W przygotowaniu.
 • Pole Wysyłka > ustawiamy jedno z:
  • Tylko do zalegających (zbiorczo) - do filtrowania będzie brane sumaryczne zadłużenie z kont właściciela.
  • Tylko do zalegających (indywidualnie) - warunki filtrowania zostaną zastosowane osobno dla każdego konta właściciela.
 • Pole Zaległość na dzień > ustawiamy datę salda właściciela, która zostanie poddana filtrowaniu.
 • Pole Zakres dat > ustawiamy czy saldo ma być brane wg Terminów płatności lub Daty księgowania.
 • Pole Min zaległość > wpisujemy kwotę minimalnej zaległości (opcjonalnie).
 • Pole Maks zaległość > wpisujemy kwotę maksymalnej zaległości (opcjonalnie).
 • Pole Min procent > podajemy minimalną wartość procentową. Na przykład, jeśli podamy 200%, to będzie to dwu krotność miesięcznego czynszu (opcjonalnie).
 • Pole Maks procent > podajemy maksymalną wartość procentową. Na przykład, jeśli podamy 400%, to będzie to 4 krotność miesięcznego czynszu (opcjonalnie).
 • Klikamy: Filtruj.

W lewej części okna pojawią się właściciele, dla których zostały spełnione wcześniej warunki filtrowania. Można tutaj jeszcze dokonać dokładniejszej selekcji — wybierając jednego, kilku lub wszystkich właścicieli, odpowiednio ich zaznaczając. W prawej części okna uzupełniamy:

 • Pole Nazwa wysyłki > podajemy, czego dotyczy wysyłka.
 • Pole Wysyłka > SMS.
 • Pole Podgląd > można w nim sprawdzić finalną postać SMS-a.
 • Pole Treść SMS > wpisujemy treść SMS przypominającą o saldzie lub wzywającą do zapłaty.
 • Pole Informacja o saldzie > ustawiamy parametry, które mają dodać się do treści SMS.
 • Pole Pula płatności > określamy, z którego wykupionego pakietu SMS ma zostać potrącona ilość wysłanych wiadomości.
 • Pole Priorytet > ustawiamy opóźnienie wysyłki.
 • Pole GSM > zostanie pokazana ilość SMS-ów do wysłania.
 • Klikamy: Wyślij.

Po zatwierdzeniu system przeniesie nas do zakładki Wysyłka. Można w niej ostatecznie sprawdzić wysyłkę lub ewentualnie ją zatrzymać klikając Zatrzymaj wysyłkę.

SMS windykacja