Wysyłka SMS — informacje/ogłoszenia

Aby wysłać właścicielom prostego SMS z informacją lub ogłoszeniem, należy przejść do:

  • Zakładka Administracja > Menu funkcje > Wysyłka SMS.
  • Zakładka W przygotowaniu.
  • Pole Wysyłka > Do wszystkich.
  • W lewej części okna określamy, dla kogo ma zostać zrealizowana wysyłka.
  • W prawej części okna, w polu Nazwa wysyłki podajemy, czego dotyczy wysyłka.
  • Pole Treść SMS > wpisujemy tekst informacji/ogłoszenia.
  • Pole Pula płatności > określamy, z którego pakietu SMS ma zostać potrącona ilość wysłanych wiadomości.
  • Pole Priorytet > ustawiamy opóźnienie wysyłki.
  • Wpisujemy hasło.
  • Klikamy: Wyślij > w nazwie przycisku zostanie podana ilość SMS do wysłania.

Po zatwierdzeniu system przeniesie nas do zakładki Wysyłka. Można w niej ostatecznie sprawdzić wysyłkę i ewentualnie ją zatrzymać.

SMS z wiadomością