Wysyłka SMS — zakup środków

Funkcja wysyłki SMS jest prowadzona bezpośrednio z programu Weles — nie jest wymagane podpisywanie dodatkowej umowy. Usługa wysyłki SMS jest dodatkowo płatna. Pakiet SMS można kupić na dwa sposoby:

 • Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Wysyłka SMS > pakiet wykupiony tutaj będzie możliwy do wykorzystania we wszystkich nieruchomościach w systemie.
 • Zakładka Administracja > menu Funkcje > Wysyłka SMS > pakiet wykupiony tutaj będzie możliwy do wykorzystania tylko we wskazanej nieruchomości.

Aby wykupić pakiet SMS, należy przejść do:

 • Zakładka Zasoby lub Administracja > menu Funkcje > Wysyłka SMS.
 • Zakładka Rozliczenie.
 • Pole Liczba kupowanych SMS > wpisujemy liczbę kupowanych SMS.
 • Sprawdzić tabelkę z wartościami.
 • Zapoznać się z regulaminem.
 • Klikamy: Kup pakiet SMS.

Z lewej strony okna powinien od razu pojawić się wykupiony pakiet. Kwota zostanie dodana do Państwa kolejnej faktury za korzystanie z systemu Weles 3.

Zakup SMS

Uwagi:

 • Usługa wysyłki SMS obejmuje tylko krajowe numery GSM.
 • Wartość wykupionego pakietu SMS zostanie dodana do jednej z kolejnych faktur za korzystanie z systemu.
 • W przypadku standardowego SMS-a jedna wiadomość zajmuje około 160 znaków — po przekroczeniu ilości znaków system wyśle więcej niż 1 wiadomość.
 • W przypadku gdy właściciel ma wprowadzonych kilka numerów kontaktowych, program wyśle wiadomość na każdy z nich.
 • Po ustawieniu wysyłki, system wyśle wiadomości w pierwszej aktywnej sesji (sesje są w godzinach od około 9:00 do 18:00).
 • Regulamin dotyczący wysyłki SMS znajduje się TUTAJ.