Wysyłka e-mail — dodanie konta

Pierwszym krokiem przed rozpoczęciem wysyłania wiadomości e-mail jest dodanie kont skrzynek mailowych do systemu. W tym celu należy:

  • Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Wysyłka e-mail.
  • Zakładka Konta pocztowe.
  • Pole Typ > wybieramy E-mail.
  • Pole E-mail > podajemy adres mail, z którego będzie prowadzona wysyłka.
  • Pole E-mail kopia ukryta > wpisać adres mail, na który będą wysyłane kopie wszystkich maili wychodzących z systemu. Można to pole pozostawić puste. Nie zalecamy podawania tego samego adresu e-mail, który dodajemy. Najlepiej jest stworzyć nową skrzynkę pocztową tylko do archiwizacji wysłanych maili.
  • Pole Login > podajemy login do konta pocztowego, zazwyczaj jest to e-mail, nie jest to login do Weles 3.
  • Pole Hasło > podajemy hasło do konta pocztowego, nie jest to hasło do Weles 3.
  • Klikamy: Dodaj.
  • W tym momencie można powtórzyć powyższe kroki dla kolejnych skrzynek pocztowych.
  • Gdy wszystkie są wprowadzone, klikamy: Zatwierdź.

Na koniec prosimy o przesłanie maila na adres: weles@e-adm.pl — informując o zdefiniowaniu konta pocztowego w systemie — sprawdzimy jego poprawność i ustawimy dokładnie serwer.

Prosimy nie podawać w treści wiadomości loginu ani hasła do konta pocztowego. Po otrzymaniu odpowiedzi można przejść do przypisania konta pocztowego do nieruchomości.

Konto e-mail