Wysyłka e-mail — dodanie konta

Pierwszym krokiem przed rozpoczęciem wysyłania wiadomości e-mail jest dodanie konta pocztowego do systemu. W tym celu należy:

  • W zakładce Zasoby kliknąć menu Funkcje > Wysyłka e-mail.
  • W nowo otwartym oknie przechodzimy do zakładki Konta pocztowe.
  • W polu Typ konta wybieramy e-mail.
  • W polu Adres e-mail podajemy adres mail, z którego będzie prowadzona wysyłka.
  • W polu Nazwa użytkownika podajemy login do konta pocztowego.
  • W polu Hasło podajemy hasło do konta pocztowego.
  • Klikamy: Dodaj.
  • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.

Na koniec prosimy o przesłanie maila na adres: weles@e-adm.pl — informując o zdefiniowaniu konta pocztowego w systemie — sprawdzimy jego poprawność i ustawimy dokładnie serwer.

Prosimy nie podawać w treści wiadomości loginu ani hasła do konta pocztowego.

Po otrzymaniu odpowiedzi można przejść do przypisania konta pocztowego do nieruchomości.

Konto e-mail