Wysyłka e-mail — przypisanie konta

Po dodaniu konta pocztowego trzeba je przypisać do nieruchomości. Aby to zrobić, należy przejść do:

 • Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Wysyłka e-mail.
 • W nowo otwartym oknie przechodzimy do zakładki Przypisanie kont pocztowych.
 • Pole Zasób > wybieramy nieruchomość.
 • Pole Konto e-mail > wybieramy adres, z którego ma być prowadzona wysyłka.
 • Pole EN VEL O > można dodatkowo wybrać usługę Poczty Polskiej, jeśli została wcześniej zakupiona i skonfigurowana.
 • Pole Opóźnienie > podajemy ilość godzin opóźnienia wysyłki.
 • Klikamy: Dodaj.
 • Powtarzamy czynności dla innych nieruchomości, jeśli trzeba.
 • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.

Przypisanie konta

Uwagi:

 • Wysyłka e-mail następuje w sesjach co 2 godziny.
 • Opóźnienie ma uniemożliwić przypadkowe wysłanie niesprawdzonych i pospiesznie przygotowywanych dokumentów.
 • Jeśli pole Opóźnienie pozostanie puste, to opóźnienie wyniesie 1 dzień.
 • Jeśli w polu Zasób zostanie wybrane Weles 3 F K, konto pocztowe będzie dotyczyło wszystkich nieruchomości.