Wysyłka e-mail — przypisanie konta

Po dodaniu konta pocztowego trzeba je przypisać do nieruchomości. Aby to zrobić, należy przejść do:

  • Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Wysyłka e-mail.
  • Zakładka Przypisanie kont pocztowych.
  • Pole Zasób > wybieramy nieruchomość, jeśli w polu zostanie wybrane Weles 3 FK, to konto pocztowe będzie dotyczyło wszystkich nieruchomości.
  • Pole Konto e-mail > wybieramy adres, z którego ma być prowadzona wysyłka.
  • Pole ENVELO > można dodatkowo wybrać usługę Poczty Polskiej, jeśli została wcześniej zakupiona i skonfigurowana.
  • Pole Opóźnienie > podajemy ilość godzin opóźnienia wysyłki. Zalecamy od 1 do 4 godzin.
  • Klikamy: Dodaj.
  • Powtarzamy czynności dla innych nieruchomości, jeśli trzeba.
  • Klikamy: Zatwierdź.

Wysyłka e-mail następuje w sesjach co 2 godziny. Opóźnienie ma uniemożliwić przypadkowe wysłanie niesprawdzonych i pospiesznie przygotowywanych dokumentów. Jeśli pole Opóźnienie pozostanie puste, to opóźnienie wyniesie 1 dzień.

Przypisanie konta