Wysyłka Envelo — analiza adresów

Do poprawnej wysyłki listów potrzebny nam jest pełen adres korespondencyjny właściciela lokalu. Układ powinien wyglądać następująco:

Imię Nazwisko

Ulica Nr budynku/Lokalu

Kod pocztowy Miasto

Program zawsze sprawdza, czy da się z adresu wprowadzonego w systemie, uzyskać powyższe dane. Bez tego, list nie zostanie wysłany, aby sprawdzić poprawność adresów, należy przejść do:

  • Zakładka Administracja > Menu funkcje > Wysyłka e-mail.
  • Zakładka Analiza adresów.

W tej zakładce mamy odpowiednio, zaczynając od lewej, nazwę właściciela, numer lokalu i adres dodany w systemie. W dalszych polach są prezentowane dane rozpoznane z adresów właścicieli. Dane adresowe rozpoznane poprawnie są prezentowane na zielono, więc szukamy pozycji, w których widnieje kolor czerwony. W przykładzie poniżej widzimy, że dane adresowe lokalu użytkowego nie zostały rozpoznane.

Analiza adresów

Aby poprawić adres właściciela, należy przejść do:

  • Menu Zasoby > Edytuj dane właścicieli.
  • Pole Właściciel > wybrać właściciela.
  • Pole Adres > poprawić na adres rozpoznawany przez system.
  • Pole Weryfikacja adresu > Sprawdzaj strukturę.
  • Kliknąć Dodaj.
  • Wpisać hasło i zatwierdzić.

Jeśli okno się nie zamknęło i pojawił się błąd w pozycji, to oznacza, że system nie rozpoznał poprawnie adresu, adres trzeba jeszcze raz poprawić.

Analiza adresów