Wysyłka Envelo — analiza adresów

Adres właściciela

Do poprawnej wysyłki listów potrzebny nam jest pełen adres korespondencyjny właściciela lokalu. Układ powinien wyglądać następująco:

Nazwa firmy
Imię Nazwisko
ul. Ulica Nr budynku/Lokalu
Kod pocztowy Miasto

A dokładniej:

<Pierwsza linijka>
<Druga linijka>
ul._<Nazwa ulicy>_<nr budynku>/<nr lokalu>  (lub zamiast / można użyć m.)
<Kod pocztowy>_<Miejscowość>

Analiza adresów

Program zawsze sprawdza, czy da się z adresu wprowadzonego w systemie, uzyskać powyższe dane. Bez tego, list nie zostanie wysłany, aby sprawdzić poprawność adresów, należy przejść do:

  • Zakładka Administracja > menu Funkcje > Wysyłka e-mail.
  • Zakładka Analiza adresów.

W tej zakładce mamy odpowiednio, zaczynając od lewej, nazwę właściciela, numer lokalu i adres dodany w systemie. W dalszych polach są prezentowane dane rozpoznane z adresów właścicieli. Dane adresowe rozpoznane poprawnie są prezentowane na zielono, więc szukamy pozycji, w których widnieje kolor czerwony. W przykładzie poniżej widzimy, że dane adresowe lokalu użytkowego nie zostały rozpoznane.

Analiza adresów

Poprawienie adresu właściciela

Aby poprawić adres właściciela, należy przejść do:

  • Zakładka Administracja > menu Zasoby > Edytuj dane właścicieli.
  • Na liście z lewej strony okna zaznaczamy właściciela do edycji.
  • Klikamy: Edycja.
  • Pole Adres > poprawić na adres rozpoznawany przez system.
  • Pole Weryfikacja adresu > Sprawdzaj strukturę, opcja ta odpowiada za sprawdzanie adresu, pod kątem wysyłki przez Envelo.
  • Pozostałe pola nie są istotne, jeśli chodzi o wysyłkę dokumentów.
  • Klikamy: Zapisz.

Jeśli okno się nie zamknęło i pojawił się błąd w pozycji, to oznacza, że system nie rozpoznał poprawnie adresu, adres trzeba jeszcze raz poprawić.

Analiza adresów