Wysyłka Envelo — dodanie konta

Program Weles daje możliwość integracji z Envelo (Internetową platformą Poczty Polskiej do wysyłki listów). Przekierowany dokument do Envelo zostanie wydrukowany, zakopertowany i wysłany pod wskazany adres bez Państwa udziału. Pierwszym krokiem jest dodanie konta w systemie. Gdy otrzymamy dane dostępowe od Envelo, można wprowadzić je do systemu wg poniższej procedury:

  • Zakładka Zasoby > Menu Funkcje > Wysyłka e-mail.
  • Zakładka Konta pocztowe.
  • Pole Typ > wybrać Envelo (Poczta Polska).
  • Pole Identyfikator > wpisać nazwę skrzynki.
  • Pola Prefiks, Nazwa użytkownika i Hasło > podać dane do konta Envelo.
  • Kliknąć: Dodaj.
  • Wpisać hasło i zatwierdzić.

Po dodaniu konta można przejść do przypisywania go do budynków.

Dodanie konta