Wysyłka Envelo — dodanie konta

Program Weles daje możliwość integracji z Envelo (Internetową platformą Poczty Polskiej do wysyłki listów). Przekierowany dokument do Envelo zostanie wydrukowany, zakopertowany i wysłany pod wskazany adres bez Państwa udziału. Pierwszym krokiem jest dodanie konta w systemie. Gdy otrzymamy dane dostępowe od Envelo, można wprowadzić je do systemu wg poniższej procedury:

  • Zakładka Zasoby > Menu Funkcje > Wysyłka e-mail.
  • Zakładka Konta pocztowe.
  • Pole Typ > wybrać Envelo (Poczta Polska).
  • Pole E-Mail > wpisać nazwę skrzynki/konta.
  • Pola Prefiks > wpisać dane konta z Envelo.
  • Pole Login > login do konta Envelo.
  • Pole Hasło > hasło do konta Envelo.
  • Kliknąć: Dodaj.
  • Kliknąć: Zatwierdź.

Po dodaniu konta można przejść do przypisywania go do budynków.

Dodanie konta