Wysyłka Envelo — przypisanie konta

Aby przypisać konto Envelo do nieruchomości, należy przejść do:

  • Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Wysyłka e-mail.
  • Przejść do zakładki Przypisanie kont pocztowych.
  • Pole Zasób > wybrać nieruchomość.
  • Pole Konto e-mail > pozostawić brak lub bez zmian, ew. ustawić odpowiednie konto e-mail.
  • Pole Konto Envelo > wybrać wcześniej skonfigurowane konto Envelo.
  • Pole Opóźnienie wysyłki — bufor czasowy, kiedy możemy jeszcze wprowadzić zmiany w naszej wysyłce.
  • Kliknąć: Dodaj.
  • Wpisać hasło i zatwierdzić.

Po zamknięciu okna można przejść do tworzenia wydruków i ich przekierowywania do wysyłki przez Envelo.

Przypisanie konta