Wysyłka Envelo — przypisanie konta

Aby przypisać konto Envelo do nieruchomości, należy przejść do:

  • Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Wysyłka e-mail.
  • Zakładka Przypisanie kont pocztowych.
  • Pole Zasób> wybieramy nieruchomość, jeśli w polu zostanie wybrane Weles 3 FK, to konto pocztowe będzie dotyczyło wszystkich nieruchomości.
  • Pole Konto E-Mail > pozostawić brak lub bez zmian, ew. ustawić odpowiednie konto e-mail.
  • Pole Envelo (Poczta Polska) > wybrać wcześniej skonfigurowane konto Envelo.
  • Pole Opóźnienie > podajemy ilość godzin opóźnienia wysyłki. Zalecamy od 1 do 4 godzin.
  • Kliknąć: Dodaj.
  • Klikamy: Zatwierdź.

Po zamknięciu okna można przejść do tworzenia wydruków i ich przekierowywania do wysyłki przez Envelo. Opóźnienie ma uniemożliwić przypadkowe wysłanie niesprawdzonych i pospiesznie przygotowywanych dokumentów. Jeśli pole Opóźnienie pozostanie puste, to opóźnienie wyniesie 1 dzień.

Przypisanie konta