Wysyłka Envelo — wysyłka dokumentów

Wysyłanie dokumentów przez Envelo zaczynamy zawsze od stworzenia dokumentu. Robimy to tak jak w przypadku zwyczajnych dokumentów:

 • Zakładka Administracja > Menu Funkcje > Wydruki.
 • Okno Wydruki > tworzymy dokument do rozesłania właścicielom.

Na liście właścicieli można określić, do kogo trafi wysyłka. Można też skorzystać z filtrów wydruków. Gdy dokument będzie już gotowy, przekierowujemy go do wysyłki:

 • Menu Funkcje > Wyślij do wysyłki e-mail.

Zamykamy okno wydruków. Przechodzimy do definiowania właściwej wysyłki, przechodzimy do:

 • Zakładka Zasoby lub Administracja > menu Funkcje > Wysyłka e-mail.

W lewej stronie okna klikamy na wysyłkę NOWY. W środkowej części okna wyświetlą się parametry wydruku oraz lista właścicieli, dla których został on stworzony.

 • Klikamy: Edycja.
 • Pole Wysyłka > Envelo (Poczta Polska).
 • Pole Nazwa wysyłki (tytuł E-Mail)> wpisujemy nazwę wysyłki.
 • Pole Typ przesyłki > ustawiamy jakim typem listu mają być wysłane dokumenty.
 • Pole Automatyczne opłacenie > wybieramy jedno z opcji:
  • Automatycznie opłacenie > klient zostanie automatycznie obciążony za wysyłkę.
  • Opłacenie ręczne > wymagane jest zalogowanie się do panelu klienta Envelo i potwierdzenie/opłacenie wysyłki. Jest to opcja dobra do testowania wysyłki.
 • Pole Priorytet > określamy czy wysyłka ma być priorytetowa.
 • Pole Kolor wydruku > ustawiamy kolor wydrukowanych dokumentów.
 • Pole Adresy dodatkowy > wybieramy jedno z opcji:
  • Uzyj tylko adresu głównego > listy zostaną wysłane na główne adresy właścicieli.
  • Użyj adresów dodatkowych > jeśli właściciel posiada dodatkowe adresy korespondencyjne, to list zostanie skierowany na ten adres.
 • Pole Podgląd wydruku Envelo (Poczta Polska) > można sprawdzić załącznik.
 • Klikamy: Zapisz.

Wysyłka zmieni tytuł, aby ją rozesłać, należy:

 • Kliknąć: Roześlij.

Wysyłka zmieni grupę na Zaplanowane, obok nazwy zostanie określona data i godzina wysyłki. Wysyłkę można odwołać, klikając Wstrzymaj rozsyłanie oraz następnie usunąć, klikając Usuń.

Każdy z właścicieli otrzyma tylko swój załącznik. Wydruk do wysyłki tworzony jest w momencie faktycznej wysyłki, a nie w momencie jej definiowania. Jeżeli w międzyczasie dokonamy zmian w systemie, które wpłyną na wydruk, to może on ulec zmianie. Do wysyłki z programu nie można podpiąć zewnętrznych załączników. Koszt wysyłki zależy od ilości wysłanych listów oraz od opcji wybranych przy definiowaniu wysyłki. Należy się zapoznać z cennikiem usług Envelo.

Wysyłka