Wysyłka Envelo

Aby przygotować wysyłkę Envelo, należy wpierw utworzyć wydruk i przekierować go do wysyłki, a następnie ustawić jej parametry. Czyli kolejno przejść do:

 • Zakładka Administracja > menu Funkcje > Wydruki
 • Skomponować wydruk dla właścicieli.
 • Gdy wydruk będzie gotowy > Menu Funkcje > Wyślij do wysyłki e-mail.

W tym momencie została stworzona wysyłka. Prosimy zamknąć okno wydruków i przejść do:

 • Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Wysyłka e-mail.
 • W zakładce Wysyłka wybrać przygotowany przed chwilą schemat.
 • Pole Wysyłka > wybrać Envelo.
 • W kolejnych polach wybierają Państwo ustawienia wysyłki.
 • Prosimy wpisać hasło i kliknąć Zapisz.
 • Jeśli dokumenty są poprawne, klikamy Roześlij.

Wysyłka

Uwagi:

 • Wydruk do wysyłki tworzony jest w momencie faktycznej wysyłki, a nie w momencie jej definiowania. Jeżeli w międzyczasie dokonamy zmian w systemie, które wpłyną na wydruk, to może on ulec zmianie.
 • Wysyłkę można wstrzymać lub usunąć, wpisując hasło i klikając przycisk Wstrzymaj lub Usuń.