Dane firm i komunikaty na stronie logowania

System umożliwia wyświetlanie danych firmy zarządzającej/administracyjnej na stronie logowania właściciela https://tomojdom.pl/. Dodatkowo można zamieścić krótkie komunikaty wraz z linkiem, który przekieruje właściciela na stronę docelową. Właściciel, wchodząc pierwszy raz na stronę https://tomojdom.pl/, nie widzi danych firmy, zostaną one wyświetlone po pierwszym, udanym logowaniu do podglądu kartoteki. Dane te zostaną zapamiętane w pamięci podręcznej przeglądarki. Poniżej przedstawiamy wygląd strony logowania, który zobaczy właściciel, gdy dane firm zostaną poprawnie uzupełnione.

Strona logowania

Firmy

Dodanie firm

Proces zaczynamy od dodania firm, w tym celu przechodzimy do:

 • Zakładka Zasoby > menu Elementy > Firmy.
 • Zakładka Firma.
 • Klikamy: Nowa firma.
 • Pole NIP > podajemy NIP.
 • Pole Nazwa > podajemy nazwę firmy, będzie ona wyświetlana na stronie logowania.
 • Pole Logo > wybieramy lub przeciągamy plik graficzny z logiem.
 • Pole Adres > wpisujemy adres, który zostanie wyświetlony na stronie logowania.
 • Pole Strona WWW > wpisujemy adres strony firmy, który zostanie wyświetlony na stronie logowania.
 • Klikając: Sprawdź podany adres WWW > można sprawdzić, czy przekierowanie na stronę działa.
 • Klikamy: Utwórz.

W ten sam sposób można edytować dane już istniejącej firmy, zaznaczamy ją najpierw na liście, a następnie klikamy: Edycja.

Nowa firma

Przypisanie firm do zasobów

Po stworzeniu firm trzeba wskazać systemowi, która firma zajmuje się konkretnym budynkiem. Jeśli to Państwo są zarządcami/administratorami wszystkich budynków/zasobów, to wybór jest prosty, przypisujemy jedną firmę do każdego zasobu. Natomiast jeśli działają Państwo na zlecenia firm zewnętrznych, to oczywiście do każdego zasobu można przypisać osobną firmę.

 • Zakładka Zasoby > menu Elementy > Firmy.
 • Zakładka Przypisanie firm do zasobów.
 • Zaznaczamy zasób na liście po lewej stronie okna.
 • Klikamy: Edycja.
 • Pole Firma > wybieramy jedną z dostępnych firm.
 • Klikamy: Zapisz.

Firma została przypisana, od tego momentu powinna się wyświetlać właścicielom na stronie logowania. Przypisanie firmy można w każdej chwili zmienić.

Przypisanie firmy

Komunikaty

Dodanie komunikatu

Za pomocą komunikatów można poinformować właścicieli o istotnych zmianach, przypomnieć o wydarzeniach, zachęcić do przeczytania zewnętrznego artykułu. Komunikaty będą wyświetlanie pod danymi firmy na stronie logowania. Aby dodać nowy komunikat, należy przejść do:

 • Zakładka Zasoby > menu Elementy > Firmy.
 • Zakładka Komunikaty firm.
 • Zaznaczamy firmę na liście po lewej stronie okna.
 • Klikamy: Utwórz.
 • Pole Data > ustawiamy wyświetlaną datę komunikatu.
 • Pole Tytuł > podajemy tytuł. Bezie on jednoczenie nazwą linku zdefiniowanego w dalszym polu.
 • Pole Zawartość > wpisujemy krótką treść komunikatu.
 • Pole Link > wklejamy link do zewnętrznej strony z informacjami.
 • Klikając: Sprawdź podany adres WWW > można sprawdzić, czy przekierowanie na stronę działa.
 • Pole Zasób > ustalamy, w których zasobach ma się komunikat wyświetlić.
  • We wszystkich > wyświetli się we wszystkich zasobach przypisanych do danej firmy.
  • We wszystkich oprócz wskazanych > w następnym polu wykluczamy zasoby.
  • Tylko we wskazanych > w następnym polu wskazujemy konkretne budynki, w których ma się on wyświetlić.
 • Klikamy: Utwórz.

Od tego momentu opublikowany komunikat powinien się wyświetlić właścicielom na stronie logowania.

Nowy komunikat

Edycja komunikatów

Komunikaty edytujemy następująco:

 • Zakładka Zasoby > menu Elementy > Firmy.
 • Zakładka Komunikaty firm.
 • Zaznaczamy firmę na liście po lewej stronie okna.
 • W centralnej części okna zaznaczamy komunikat do edycji.
 • Klikamy: Edycja.

Usuwanie komunikatów

Komunikaty usuwamy następująco:

 • Zakładka Zasoby > menu Elementy > Firmy.
 • Zakładka Komunikaty firm.
 • Zaznaczamy firmę na liście po lewej stronie okna.
 • W centralnej części okna zaznaczamy komunikat do usunięcia.
 • Klikamy: Usuń.

Podgląd komunikatów

Wszystkie dodane komunikaty można podejrzeć w:

 • Zakładka Zasoby > menu Elementy > Firmy.
 • Zakładka Komunikaty dla zasobów.
 • Zaznaczamy zasób na liście po lewej stronie okna.
 • W centralnej części okna wyświetlą się komunikaty.
 • Po zaznaczeniu komunikatu wyświetli się on po prawej stronie okna.