Dane kontaktowe administratora/zarządcy

Funkcja służy do zapisania w programie danych kontaktowych Administratora/Zarządcy nieruchomości. Dzięki temu właściciel będzie mógł w bardzo prosty sposób podejrzeć w podglądzie kartoteki dane kontaktowe — wysłać e-mail, odwiedzić stronę WWW, zadzwonić na telefon GSM itp. W oknie określone są również dane kontaktowe dla WELES — tzw. autoryzacja numerów telefonów oraz adresów e-mail. Dane te wymagają potwierdzenia za pomocą specjalnego kodu. Służą do kontaktu bezpośredniego (wysyłania faktur drogą elektroniczną za abonament programu oraz kontaktów w sprawach pilnych związanych z korzystaniem z programu). Wskazane jest, aby dane kontaktowe były ustawione jedynie dla osób decyzyjnych. Rozróżniamy dwa miejsca, w których możemy dodać dane kontaktowe:

 • Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Dane kontaktowe — dane kontaktowe dotyczą wszystkich nieruchomości.
 • Zakładka Administracja > menu Funkcje > Dane kontaktowe — dane kontaktowe dotyczą tylko wybranej nieruchomości.

W celu wprowadzenia danych kontaktowych należy przejść do:

 • Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Dane kontaktowe.
 • Z listy po lewej stronie okna wybieramy element do edycji.
 • Klikamy: Edytuj.
 • Pole Wartość > wpisujemy odpowiednie dane kontaktowe/nazwy/adresy.
 • Klikamy: Zapisz.

Dane kontaktowe

Nazwa zarządcy

Nazwa zarządcy będzie wyświetlana w podglądzie internetowym właściciela.

Nazwa i adres zarządcy

Adres będzie wyświetlany w podglądzie właściciela. Konieczne jest podanie PEŁNEGO adresu zarządcy w formie:

 • Nazwa firmy
 • Ulica Nr domu/lokalu
 • Kod pocztowy Miejscowość

Adres strony WWW administratora

Adres strony WWW — będzie widoczny w podglądzie właściciela. Właściciel będzie mógł odwiedzić stronę internetową administratora nieruchomości.

Nazwa strony administratora na Facebooku

Nazwa strony na Facebooku — będzie w podglądzie właściciela. W tym polu podajemy TYLKO nazwę profilu na Facebooku np. samo Weles3 w przypadku strony Welesa, nie podajemy całego adresu https://www.facebook.com/Weles3.

Telefony kontaktowe dla właścicieli lokali

Telefony kontaktowe — będą widoczne w podglądzie właściciela oraz na stronie https://tomojdom.pl/. Telefony kontaktowe wpisujemy ciągiem, bez znaków spacji, myślników itp. (czyli zamiast 123-456-789 ma być 123456789). Dodatkowo należy je wypisać w oddzielnych linijkach. Można tutaj również dopisać dane osobowe po spacji (imię i nazwisko) osoby kontaktowej np.:

 • 123456789 Jan Kowalski
 • 234567891 Anna Kowalska
 • 345678912 Jan Nowak

Adresy e-mail kontaktowe dla właścicieli lokali

Adresy e-mail - będą widoczne w podglądzie właściciela oraz na stronie https://tomojdom.pl/. Właściciel, wybierając adres e-mail, zostanie przekierowany do aplikacji pocztowej. Pozwala na bezpośredni kontakt mailowy z administratorem nieruchomości. Adresy e-mail również wpisujemy jeden pod drugim — po spacji można również dopisać dane (imię i nazwisko) osoby kontaktowej, stanowisko, dział, np.:

 • weles@e-adm.pl Administracja
 • weles@e-adm.pl Księgowość

Telefony kontaktowe dla WELES

Telefon kontaktowy dla Weles — służy do kontaktu bezpośredniego (otrzymywania wiadomości SMS w sprawach programu Weles). Po dodaniu kontaktu, na wskazany nr GSM zostanie wygenerowana wiadomość SMS z kodem autoryzacyjnym. Kod należy przepisać do odpowiedniej rubryki w zakładce Potwierdzenie.

Adresy e-mail kontaktowe dla WELES

Adres e-mail kontaktowy dla Weles — służy do kontaktu bezpośredniego (otrzymywania wiadomości e-mail w sprawach programu Weles, otrzymywania faktur drogą elektroniczną). Po dodaniu kontaktu, na wskazany adres e-mail zostanie wygenerowana wiadomość z kodem autoryzacyjnym. Kod należy przepisać do odpowiedniej rubryki w zakładce Potwierdzenie.

Sposób potwierdzania danych kontaktowych dla Weles:

 • Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Dane kontaktowe.
 • Zakładka Potwierdzenie.
 • Na liście po lewej stronie okna wybieramy elementy do potwierdzenia.
 • Klikamy: Edycja.
 • Pole Kod potwierdzenia > podać kod autoryzacyjny otrzymany z systemu Weles.
 • Kliknąć: Zapisz.
 • Potwierdzić inne kontakty, jeśli trzeba.

Dane kontaktowe administratora

Poniżej przedstawiamy sposób prezentacji danych i kontaktów administratora w podglądzie internetowym właściciela.

Dane kontaktowe

Oraz dane, które może zobaczyć właściciel na stronie logowania https://tomojdom.pl/ (po pierwszym udanym logowaniu).

Dane kontaktowe