Liczba lokali do abonamentu

Aby sprawdzić, jaka jest aktualna liczba lokali wliczająca się do comiesięcznego abonamentu za program, należy przejść do:

  • Zakładka Zasoby > menu Pomoc > Lokale do abonamentu.

W nowo otwartym oknie wyświetli się lista otwartych wspólnot, wraz z liczbą lokali wliczanych do abonamentu. Dostęp do funkcji wymaga posiadania odpowiednich uprawnień.

Lokale do abonamentu