Zebrania

W systemie jest możliwość informowania właścicieli o nadchodzących zebraniach lub dyżurach osób. Funkcja powstała z myślą o spotkaniach online, ale można też za pomocą jej zaprosić/poinformować właścicieli o zebraniach stacjonarnych. Narzędzie te służy tylko do wyświetlania informacji i ułatwiania do niej dostępu, samo zebranie online należy zrealizować na platformie zewnętrznego dostawcy.

Do przeprowadzenia zebrania można użyć dowolnego narzędzia do konferencji on-line. Z naszej strony możemy zasugerować system MyOwnConference, który jest darmowy do 20 użytkowników i oferuje możliwość zakupu dostępu na krótkie okresy, np. na jeden dzień.

Link wydarzenia można wpisać jako parametr zebrania w opisywanej funkcji, będzie on wtedy udostępniany właścicielom lokali. Będzie on wyświetlany na stronie tomojdom.pl jeszcze przed logowaniem.

Dodanie zebrania

Aby dodać informację o spotkaniu online, należy przejść do:

  • Zakładka Zasoby > menu Elementy > Zebrania.
  • Kliknąć: Utwórz.
  • Pole Zasób > wybrać wspólnotę.
  • Pole Nazwa > wpisać nazwę wydarzenia.
  • Pole Opis > wpisać informacje o spotkaniu.
  • Pole Data i godzina rozpoczęcia > ustawić datę i godzinę rozpoczęcia.
  • Pole Link do zebrania > wkleić link do wydarzenia/spotkania online.
  • Pole Link do materiałów > wkleić link do dokumentów dostępnych dla uczestników.
  • Kliknąć: Utwórz.

Nowe zebranie doda się w grupie Nadchodzące, a po upłynięciu czasu przejdzie do Ubiegłe. Zebranie można dowolnie zmieniać, klikając Edytuj lub ewentualnie zlikwidować klikając Usuń.

Nowe zebranie

Wyświetlanie

Informacja o zebraniu jest prezentowana właścicielowi na stronie ToMojDom.pl.

Strona logowania