Zgody RODO

Po dodaniu wspólnoty do systemu wymagane jest potwierdzenie posiadania zgody RODO na powierzenie danych osobowych do przetwarzania w programie Weles 3.

https://rodo.e-adm.pl/

Aby to zrobić, należy przejść do:

 • Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Ochrona danych osobowych.
 • Z listy nieruchomości wybrać nieruchomość, której zgoda dotyczy.
 • Kliknąć: Edycja.
 • Pole Powierzenie przetwarzania (ust. 5 pkt a) > wybrać: Pisemna zgoda Administratora na powierzenie przetwarzania.
 • Pole Zgoda na podpowierzanie (ust. 5 pkt b) > wybrać: Pisemna, kompatybilna zgoda Administratora na podpowierzanie.
 • Pole Informowanie Administratora przez Powierzającego (ust. 5 pkt c) > wybrać: Pisemna, kompatybilna zgoda Administratora na informowanie przez Powierzającego.
 • Pole Dyspozycje Administratora przez Powierzającego (ust. 5 pkt d) > wybrać: Pisemna, kompatybilna zgoda Administratora na dyspozycje przez Powierzającego.
 • Pole Retencja danych w formie oryginalnej (miesiące) > wpisać ilość miesięcy, np. 6.
 • Pole Retencja danych w formie spseudonimizowanej (miesiące) > wpisać ilość miesięcy, np. 12.
 • Pole Data > podać datę dzisiejszą.
 • Kliknąć: Zapisz.

W oknie powinny być zaznaczone wyrażone zgody. Zakładkę można zamknąć, na liście zasobów powinny pokazać się zasoby, dla których udzielono zgód RODO. Po wyrażeniu zgody należy, przesłać informację na weles@e-adm.pl, abyśmy mogli kontynuować zakładanie danych.

Zgody RODO