Zgody RODO

Po dodaniu wspólnoty do systemu wymagane jest potwierdzenie posiadania zgody RODO na powierzenie danych osobowych do przetwarzania w programie. https://rodo.e-adm.pl/. Aby to zrobić, należy przejść do:

 • Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Ochrona danych osobowych.
 • Z listy nieruchomości wybrać nieruchomość, której zgoda dotyczy.
 • Kliknąć: Edycja.
 • Pole Powierzenie przetwarzania (ust. 5 pkt a) > Pisemna zgoda Administratora na powierzenie przetwarzania.
 • Pole Zgoda na podpowierzanie (ust. 5 pkt b) > Pisemna, kompatybilna zgoda Administratora na podpowierzanie.
 • Pole Informowanie Administratora przez Powierzającego (ust. 5 pkt c) > Pisemna, kompatybilna zgoda Administratora na informowanie przez Powierzającego.
 • Pole Dyspozycje Administratora przez Powierzającego (ust. 5 pkt d) > Pisemna, kompatybilna zgoda Administratora na dyspozycje przez Powierzającego.
 • Pole Retencja danych w formie oryginalnej (miesiące) > wpisać ilość miesięcy, np. 6.
 • Pole Retencja danych w formie spseudonimizowanej (miesiące) > wpisać ilość miesięcy, np. 12.
 • Pole Data > podać datę.
 • Pole Hasło > wpisać hasło.
 • Kliknąć: Zapisz.

Okno się zamknie, w głównym oknie powinny być odznaczone wyrażone zgody. Po zamknięciu okna ze zgodami trzeba jeszcze odświeżyć okno Welesa: menu Funkcje > Odśwież. Po wyrażeniu zgody należy, przesłać informację na weles@e-adm.pl, abyśmy mogli kontynuować zakładanie danych.

Zgody RODO