Księgowanie korekty

Po przygotowaniu korekty i po sprawdzeniu jej można przejść do księgowania. Aby zaksięgować zwyczajną korektę, należy:

 • Menu Funkcje > Księguj należności.
 • Pole Księgowanie > Korekty.
 • Pole Data > ustawiamy miesiąc księgowania korekty w części administracyjnej. Zazwyczaj będzie to ostatni miesiąc korygowanego okresu. Można tutaj ustawić miesiąc późniejszy niż korygowany okres (ale nie większy niż ostatnie zaksięgowane naliczenia) wtedy księgowana korekta potencjalnie obejmie większą ilość zmian. Natomiast jeśli zostanie wybrany miesiąc wcześniejszy (lub w trakcie) niż okres korygowany to księgowanie korekty obejmie zmiany tylko do tego miesiąca, część korekty (zmian) pozostanie nie zaksięgowana, dostępna do następnych księgowań w K.bieżąca. W ten sposób można podzielić korektę na części.
 • Pole Data księgowania > ustawiamy datę księgowania korekty w części księgowej. Zazwyczaj będzie to ostatni dzień miesiąca wybranego w polu Data. Jeśli potrzeba można tutaj wybrać datę późniejszą. Numeracja dokumentów przyjmie wartości z miesiąca wybranego w tym polu.
 • Pole Bazowy termin płatności > ustawiamy datę w zależności od pożądanego terminu płatności, więcej w dokumentacji: Terminy płatności.
 • Pole Termin płatności zwrotów > wybieramy:
  • Data > jeśli termin zwrotów ma być na pierwszy dzień następnego miesiąca po miesiącu określonym w polu Data.
  • Bazowy termin płatności > jeśli termin zwrotów ma być na datę określoną w polu Bazowy termin płatności.
 • Pole Opis > umieszczamy opis księgowanej należności (tekst ten będzie widoczny na wydrukach).
 • Pole Hasło > wpisać hasło.
 • Klikamy: Zatwierdź.

Księgowanie można sprawdzić w zakładce Dekrety, po czym można przejść do wydruku korekty.

Korekty przechodzące przez koniec roku można zaksięgować w podziale, pierwszy raz wskazując pole Data = RRRR-12 oraz pole Data księgowania = RRRR-12-31, drugi raz wskazując daty w roku następnym. Dzięki temu przychody poprzedniego roku zostaną w nim prawidłowo skorygowane.

Księgowanie korekty