Księgowanie faktury z VAT

Aby zaksięgować faktury kosztowe z VAT, należy przejść do:

 • Zakładka Dekrety > Menu Dokumenty > Dodaj dokument.
 • Pole Typ dokumentu FK > ustawiamy Faktury.
 • Pole Data księgowania > wskazujemy datę zadekretowania dokumentu.
 • Pole Opis dokumentu > można zastosować wzór: Koszty mm/rrrr.
 • Pole LP > będzie się powiększało automatycznie.
 • Pole Data pozycji > ustawiamy datę operacji księgowej.
 • Pole Termin płatności > ustawiamy termin płatności faktury.
 • Pole Konto Wn > pozostawiamy puste.
 • Pole Konto Ma > zazwyczaj wskazujemy konto kontrahenta 202-…..
 • Pole Dowód > wpisujemy numer faktury.
 • Pole Treść > opisujemy pozycję.
 • Pole Wartość > podajemy kwotę brutto z dokumentu.
 • Pole St. VAT > ustawiamy odpowiednią stawkę VAT.
 • Klikamy: Dodaj.
 • Dodajemy drugą pozycję. Pola Data pozycji i Termin płatności > bez zmian.
 • Pole Konto Wn > wskazujemy konto kosztowe 400-…..
 • Pole Konto Ma > ustawiamy puste.
 • Pola Dowód i Treść > mogą zostać bez zmian.
 • Pole Wartość > wprowadzamy wartość netto z faktury.
 • Pole St. VAT > ustawiamy na ND.
 • Klikamy: Dodaj.
 • Wprowadzamy następne Faktury kosztowe dotyczące danego miesiąca.
 • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.

Do wprowadzania pozycji można w każdej chwili powrócić, zaznaczając dokument > Menu dokumenty > Edytuj dokument.

Koszt z VAT