Księgowanie z VAT

Aby zaksięgować faktury kosztowe z VAT, należy przejść do:

 • Zakładka Dekrety > menu Dokumenty > Dodaj dokument.
 • Pole Typ dokumentu FK > Faktury.
 • Pole Data księgowania > wskazujemy datę zadekretowania dokumentu.
 • Pole Opis dokumentu > można zastosować wzór: Koszty MM-RRRR.
 • Pole LP > nr pozycji będzie się powiększał automatycznie.
 • Pole Data pozycji > ustawiamy datę operacji księgowej.
 • Pole Termin płatności > ustawiamy termin płatności faktury.
 • Pole Konto Wn > pozostawiamy puste -----.
 • Pole Konto Ma > zazwyczaj wskazujemy konto kontrahenta 202-xxxxxxxxx.
 • Pole Dowód > wpisujemy numer faktury.
 • Pole Treść > opisujemy pozycję.
 • Pole Wartość > podajemy kwotę brutto z dokumentu.
 • Pole St. VAT > ustawiamy odpowiednią stawkę VAT.
 • Pole Typy > te opcje służą do odpowiedniego oznaczenia pozycji w plikach JPK.
  • Podzielona płatność > mechanizm podzielonej płatności.
  • Środki trwałe.
  • Proporcja VAT.
  • Metoda kasowa.
  • GTU_12 > pozycja sprzedaży, która zalicza się do grupy GTU_12.
  • Odbiorca powiązany > pozycje na rzecz podmiotu powiązanego.
  • Dokument WEW.
 • Pole Korekta > pole odpowiada za oznaczanie korekt VATu w plikach JPK.
  • Nie korekta > zwyczajna pozycja.
  • Korekta podstawy i VAT art. 89a ust. 1, 4 > związanych z uznaniem nieściągalności należności.
  • Korekta VAT art. 89b ust. 1, 4 > związanych z opóźnieniem w opłaceniu faktury.
  • Korekta VAT art. 90a-90c oraz art. 91 > korekta współczynnika proporcji VAT.
 • Pole VAT > w tym polu podpowie się wartość podatku VAT, to pole można edytować, jeśli trzeba.
 • Klikamy: Dodaj.

Dodajemy drugą pozycję.

 • Pola Data pozycji i Termin płatności > bez zmian.
 • Pole Konto Wn > wskazujemy konto kosztowe 400-......
 • Pole Konto Ma > ustawiamy puste -----.
 • Pola Dowód i Treść > mogą zostać bez zmian.
 • Pole Wartość > wprowadzamy wartość netto z faktury.
 • Pole St. VAT > ustawiamy na ND.
 • Klikamy: Dodaj.

W tym momencie można wprowadzić pozostałe pozycje danego dokumentu lub następne faktury kosztowe dotyczące danego miesiąca. Po wprowadzeniu wszystkiego:

 • Pole Hasło > wpisujemy hasło.
 • Klikamy: Zatwierdź.

Do wprowadzania pozycji można w każdej chwili powrócić, zaznaczając dokument > menu Dokumenty > Edytuj dokument.

Artykuły:

Koszt z VAT