Wysyłka e-mail

Wysyłanie wiadomości e-mail zaczynamy zawsze od stworzenia dokumentu. Robimy to tak jak w przypadku zwyczajnych dokumentów:

 • Zakładka Administracja > Menu Funkcje > Wydruki.
 • Okno Wydruki > tworzymy dokument do rozesłania właścicielom.
 • Gdy dokument będzie już gotowy, przekierowujemy go do wysyłki.
 • Menu Funkcje > Wyślij do wysyłki e-mail.
 • Zamykamy okno wydruków.

Przechodzimy do definiowania właściwej wysyłki, przechodzimy do:

 • Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Wysyłka e-mail.
 • W lewej stronie okna klikamy na wysyłkę NOWY.
 • W środkowej części okna wyświetlą się parametry wydruku oraz lista właścicieli, dla których został on stworzony.
 • W prawej części okna:
 • Pole Brak > E-mail.
 • Pole Nazwa wysyłki> wpisujemy nazwę wysyłki, będzie to jednocześnie tytuł maila.
 • Pole Podgląd wydruku > można sprawdzić załącznik.
 • Pole Treść maila > uzupełniamy zawartość wiadomości.
 • Pole Hasło > wpisujemy hasło do programu.
 • Klikamy: Zapisz.
 • Następnie: Roześlij.

W oknie powinien pojawić się napis: Wysyłka za X godzin Y minut, w tym momencie można już zamknąć okno.

Wysyłka e-mail

Uwagi

 • Wydruk do wysyłki tworzony jest w momencie faktycznej wysyłki, a nie w momencie jej definiowania. Jeżeli w międzyczasie dokonamy zmian w systemie, które wpłyną na wydruk, to może on ulec zmianie.
 • W oknie Wysyłka e-mail można wstrzymać lub usunąć wysyłkę, uzupełniając hasło i klikając na przyciski Wstrzymaj lub Usuń.
 • W oknie Wysyłka e-mail, po kliknięciu Zapisz, można wysłać do siebie przykładowy e-mail, uzupełniając pole Adres e-mail i klikając Wyślij przykład.
 • Wysyłka zajdzie tylko dla właścicieli, którzy mają uzupełniony poprawnie adres e-mail w menu Zasoby > Edytuj dane właścicieli > Pole Kontakty e-mail. Jeśli właściciel ma nie brać udziału w wysyłce, to jego adres należy usunąć z pola Kontakty e-mail i wpisać w pole Informacja.
 • Do wysyłki e-mail z programu nie można podpiąć zewnętrznych załączników.