Księgowanie naliczeń

Po przeliczeniu i sprawdzeniu opłat można przejść do ich księgowania w systemie. Aby zaksięgować naliczenia, należy przejść do:

 • Menu Funkcje > Księguj należności.
 • Pole Księgowanie > Zaliczki.
 • Pole Data > miesiąc księgowania naliczeń w części administracyjnej.
 • Pole Data księgowania > zaliczki są zawsze księgowane na 1 dzień miesiąca.
 • Pole Bazowy termin płatności > ustawiamy datę w zależności od pożądanego terminu płatności, więcej w dokumentacji: Terminy płatności.
 • Pole Termin płatności zwrotów > wybieramy:
  • Data > jeśli termin zwrotów ma być na pierwszy dzień następnego miesiąca po miesiącu określonym w polu Data.
  • Bazowy termin płatności > jeśli termin zwrotów ma być na datę określoną w polu Bazowy termin płatności.
 • Pole Opis > umieszczamy opis księgowanej należności (tekst ten będzie widoczny na wydrukach).
 • Pole Hasło > wpisać hasło.
 • Klikamy: Zatwierdź.

Księgowanie można sprawdzić w zakładce Dekrety, po czym można przejść do wydruku opłat.

Księgowanie naliczeń