Wydruk zaliczki

Aby utworzyć wydruk zaksięgowanej zaliczki wraz z wykazem do zapłaty, tekstem oraz stanem rozrachunków, należy przejść do:

 • Zakładka Administracja > menu Funkcje > Wydruki.
 • Przejść do zakładki Dokumenty (jeśli mają być one opatrzone numerem) lub zakładki Osoby (jeśli wystarczy wydruk bez numeru).
 • Z listy wydruków dodajemy:
  • Tekst > w nim wpisujemy tekst wprowadzający, jak i objaśnienia do rozliczenia. (można go dodać kilka razy, w różnych miejscach)
  • Dokument lub Naliczenia > pokaże on tabelkę z opłatami.
  • Wykaz do zapłaty > spowoduje pokazanie się podsumowania z numerem konta bankowego oraz kwotą do wpłaty.
 • W każdym z tych elementów sprawdzamy i ustawiamy opcje szczegółowe.
 • Szczególnie proszę zwrócić uwagę, aby w polu Miesiąc, na każdym z wydruków był wybrany ten sam miesiąc.
 • Po ustaleniu wszystkiego klikamy Podgląd wydruku i pobieramy plik.

Poniższy wzór zawiadomienia prosimy traktować jako przykład.

Wydruk zaliczki

Poniżej przykład — kliknij tutaj, aby pobrać.

Wydruk zaliczki