Wydruk zaliczki

Aby utworzyć wydruk zaksięgowanej zaliczki wraz z wykazem do zapłaty i tekstem, należy przejść do:

 • Zakładka Administracja > menu Funkcje > Wydruki.
 • Przejść do:
  • Zakładki Dokumenty > jeśli mają być one opatrzone numerem.
  • Zakładki Osoby > jeśli wystarczy wydruk bez numeru.
 • Z listy wydruków dodajemy:
  • Tekst > w nim wpisujemy tekst wprowadzający i objaśnienia.
  • Dokument lub Naliczenia > pokaże on tabelkę z opłatami.
  • Wykaz do zapłaty > spowoduje pokazanie się podsumowania z numerem konta bankowego oraz kwotą do wpłaty.
 • W każdym z tych elementów sprawdzamy i ustawiamy opcje szczegółowe.
 • Szczególnie proszę zwrócić uwagę, aby w polu Miesiąc, na każdym z wydruków był wybrany ten sam miesiąc.
 • Klikamy: Podgląd wydruku
 • Pobieramy/otwieramy plik PDF.

Poniższy wzór zawiadomienia prosimy traktować jako przykład — kliknij tutaj, aby pobrać. Opisana tutaj konfiguracja wydruku to niezbędne minimum, do wydruku można dodać dużo więcej elementów, do czego Państwa zachęcamy. Z zakładki Dokumenty należy drukować Faktury VAT oraz Rachunki, Noty, Faktury uproszczone. Przydarzą się też tutaj Filtry wydruków.

Wygląd dokumentu można zmienić, więcej w dedykowanych instrukcjach:

Często używane wydruki można zaisać jako schemat oraz można zapisać używane teksty na wydrukach.

Wydruk zaliczki

Przykładowa zaliczka:

Wydruk zaliczki

Poniżej parametry użyte do wyduku zaliczki:

Zaliczka