Przeliczenie naliczeń

Opłaty miesięczne właścicieli można podejrzeć i sprawdzić jeszcze przed zaksięgowaniem. Są one tylko widoczne dla administratorów systemu, właściciele zobaczą je w swoich kartotekach dopiero po zaksięgowaniu. Naliczenia nie są przeliczane automatycznie, dlatego użytkownik systemu, aby je zobaczyć, musi je przeliczyć. Ponowne naliczanie opłat musi być robione po każdej zmianie bieżącej danej lokalu, właściciela, stawki czy prognozy. Aby to zrobić, należy przejść do:

  • Zakładka Administracja > przycisk Naliczenia.
  • Z listy wybrać odpowiedni miesiąc oznaczony na biało. Zielone miesiące są już zaksięgowane.
  • Pole Struktura > zaznaczyć cały budynek, przeliczenie na całym budynku powoduje przeliczenie na wszystkich lokalach podrzędnych.
  • Menu Obciążenia > Nalicz zaliczki.

Zaliczki za dany miesiąc powinny się po chwili wyświetlić po prawej stronie okna, w polu prezentowania danych. Jeśli Państwo zaznaczą w polu Struktura cały budynek lub strukturę, to w oknie będą prezentowane sumaryczne opłaty z wybranej struktury. Oczywiście można też zaznaczyć pojedynczy lokal, wtedy zostaną zaprezentowane naliczenia dla konkretnego właściciela.

Po przeliczeniu należy zwrócić uwagę na liczby prezentowane w kolumnie Ilość oraz wartości stawek. Można też kliknąć naliczenia za poprzedni miesiąc, aby je porównać z bieżącym. Przy sprawdzaniu naliczeń można się posłużyć narzędziami do tego stworzonymi:

Nalicz zaliczki