Wydruk korekty

Aby utworzyć wydruk zaksięgowanej korekty wraz z wykazem do zapłaty i opisem, należy przejść do:

 • Zakładka Administracja > menu Funkcje > Wydruki.
 • Zakładka Dokumenty (jeśli mają być one opatrzone numerem) lub zakładki Osoby (jeśli wystarczy wydruk bez numeru).
 • Z listy wydruków dodajemy:
  • Tekst > w nim wpisujemy tekst wprowadzający, jak i objaśnienia do rozliczenia. (można go dodać kilka razy, w różnych miejscach)
  • Dokument lub Naliczenia > pokaże on tabelkę z opłatami.
  • Wykaz do zapłaty > spowoduje pokazanie się podsumowania z numerem konta bankowego oraz kwotą do wpłaty lub zwrotem.
 • W każdym z tych elementów sprawdzamy i ustawiamy opcje szczegółowe. Szczególnie proszę zwrócić uwagę, aby w polu Miesiąc, na każdym z wydruków był wybrany ten sam miesiąc lub korekta.
 • Oczywiście można dodać inne elementy z okna Wydruki.
 • Pole Format rozliczenia > prosimy zapoznać się z tym polem, dzięki niemu korekta może inaczej prezentować pozycje.
 • Klikamy: Podgląd wydruku
 • Pobieramy/otwieramy plik PDF.

Poniższy wzór zawiadomienia prosimy traktować jako przykład. Przykład — kliknij tutaj, aby pobrać.

Wydruk korekty

Przykładowy wydruk:

Wydruk korekty

Parametry wydruku użyte w przykładzie:

Wydruk korekty