Terminy rozliczeń kosztów

Przed przystąpieniem do systemowych rozliczeń kosztów trzeba ustawić okres, za który będziemy rozliczać wspólnotę. Terminy rozliczeń ustawiamy dla algorytmów. Aby dodać termin rozliczenia kosztów, należy przejść do:

  • Zakładka Administracja > menu Elementy > Terminy rozliczeń koszów.
  • Pole Składnik > wybieramy algorytm/opłatę do rozliczenia.
  • Pole Od miesiąca > ustawiamy miesiąc początkowy.
  • Pole Do miesiąca > ustawiamy miesiąc końcowy.
  • Klikamy: Dodaj.
  • Jeśli trzeba, to należy powtórzyć czynności dla innych rozliczanych składników.
  • Klikamy: Zatwierdź.

Przykład terminów, jeśli rozliczamy składnik za pół roku, to ustawiamy od RRRR-01 do RRRR-06, a jeśli za cały rok to od RRRR-01 do RRRR-12. Po ustaleniu terminu rozliczeń przechodzimy do definiowania sposobu rozliczeń w menu Obciążenia > Rozliczenia kosztów. Jest to opisane w instrukcjach i przykładach:

Dodanie terminu rozliczenia kosztów