Wydruk rozliczenia kosztów

Jednym z wydruków generowanych z programu w ciągu roku jest rozliczenie kosztów. Dokument generujemy zawsze po sprawdzeniu i zaksięgowaniu rozliczenia. Aby to zrobić, należy przejść do:

 • Zakładka Administracja > menu Funkcje > Wydruki.
 • Przejść do:
  • Zakładka Dokumenty > jeśli mają być one opatrzone numerem.
  • Zakładka Osoby > jeśli wystarczy wydruk bez numeru.
 • Z listy wydruków dodajemy:
  • Tekst > w nim wpisujemy tekst wprowadzający, jak i objaśnienia do rozliczenia. (można go dodać kilka razy, w różnych miejscach)
  • Dokument lub Naliczenia > pokaże on tabelkę z rozliczeniem.
  • Wykaz do zapłaty > spowoduje pokazanie się podsumowania z numerem konta bankowego oraz kwotą do wpłaty lub zwrotem.
 • W każdym z tych elementów sprawdzamy i ustawiamy opcje szczegółowe.
 • Pole Format rozliczenia > prosimy zapoznać się z tym polem, dzięki niemu korekta może inaczej prezentować pozycje.
 • Szczególnie proszę zwrócić uwagę, aby w polu Miesiąc, na każdym z wydruków było wybrane te samo rozliczenie.
 • Klikamy: Podgląd wydruku.
 • Pobieramy/otwieramy plik PDF.

Poniższy wzór rozliczenia prosimy traktować jako przykład. Warto dobrze opisać rozliczenie, aby właściciele dobrze je zrozumieli.

Wydruk rozliczenia

Przykład wydruku:

Wydruk rozliczenia

Ustawienia wydruków użyte przy generowaniu powyższego dokumentu:

Ustawienia wydruku