Wydruk rozliczenia liczników

Jednym z ważniejszych wydruków generowanych z programu w ciągu roku jest rozliczenie liczników. Dokument generujemy zawsze po sprawdzeniu i zaksięgowaniu rozliczenia. Aby to zrobić, należy przejść do:

 • Zakładka Administracja > menu Funkcje > Wydruki.
 • Przejść do zakładki Dokumenty (jeśli mają być one opatrzone numerem) lub zakładki Osoby (jeśli wystarczy wydruk bez numeru).
 • Z listy wydruków dodajemy:
  • Tekst > w nim wpisujemy tekst wprowadzający, jak i objaśnienia do rozliczenia. (można go dodać kilka razy, w różnych miejscach)
  • Zużycia liczników > zostaną pokazane liczniki i ich odczyty na początek i koniec okresu rozliczenia.
  • Dokument lub Naliczenia > pokaże on tabelkę z rozliczeniem.
  • Wykaz do zapłaty > spowoduje pokazanie się podsumowania z numerem konta bankowego oraz kwotą do wpłaty.
 • W każdym z tych elementów sprawdzamy i ustawiamy opcje szczegółowe.
 • Szczególnie proszę zwrócić uwagę, aby w polu Miesiąc, na każdym z wydruków było wybrane te samo rozliczenie.
 • Warto dobrze opisać rozliczenie, aby właściciele dobrze je zrozumieli.
 • Klikamy: Podgląd wydruku.
 • Pobieramy/otwieramy plik PDF.

Poniższy wzór rozliczenia prosimy traktować jako przykład.

Wydruk rozliczenia liczników

Poniżej przykład — kliknij tutaj, aby pobrać.

Wydruk rozliczenia

Ustawienia wydruków użyte przy generowaniu powyższego dokumentu:

Ustawienia wydruku