Zrobienie korekty

Skorygowanie należności zaczynamy od wprowadzenia zmiany danej, stawki, odczytu, prognozy lub algorytmu, w zależności co potrzebujemy. Zmianę tą wprowadzamy w miesiącu, za który są już zaksięgowane należności. Zmiany tych elementów systemu zostały opisane w dedykowanych instrukcjach o nazwach:

Sposób działania opisany w instrukcjach jest identyczny, z tą różnicą, że zmianę wprowadzamy w okresie (miesiącach), za który są już zaksięgowane należności. W dalszej części instrukcji pokażemy skrótowo sposób korygowania danej, stawki oraz prognozy.

Po skorygowaniu potrzebnych rzeczy opisanych poniżej trzeba przeliczyć korektę i ją sprawdzić. Jest to opisane w następnej części dokumentacji: Naliczenie i sprawdzenie korekty.

Korygowanie danej

Aby skorygować daną, należy przejść do:

  • Zakładka Administracja > menu Zasoby > Edytuj dane.

Na poniższym przykładzie korygujemy liczbę osób w lokalu, to jedna z najczęściej występujących korekt.

Korekta danej

Korygowanie stawki

Aby skorygować stawkę, należy przejść do:

  • Zakładka Administracja > menu Zasoby > Edytuj stawki.

Na poniższym przykładzie korygujemy stawkę eksploatacji, zdarza się ona przy dodawaniu nowego planu gospodarczego.

Korekta stawki

Korygowanie prognozy

Aby skorygować prognozę, należy przejść do:

  • Zakładka Administracja > menu Zasoby > Edytuj prognozy.

Na poniższym przykładzie korygujemy prognozę licznika, na przykład w związku prośbą właściciela.

Korekta prognozy